O nás

Vážený návštevníku,
     navštívil jste stránku určenou pro prodej zboží B2B (Business-to-business). Standardně, bez přihlášení se Vám zobrazují maloobchodní doporučené prodejní ceny zboží. Po přihlášení do systému se Vám již zobrazí Vaše nákupní ceny.

- Nákup v systému je vyhrazen registrovaným zákazníkům v naší společnosti. Pro běžné spotřebitele slouží naše webová stránka www.vzdy.cz
- Pokud jste registrovaný zákazník, pokračujte přihlášením do systému.     
- Pokud jste registrovaný zákazník a nemáte ještě přihlašovací údaje, kontaktujte našeho obchodníka, který je k Vám přidělený.
- Všeobecné obchodní podmínky
- V případě, že se chcete stát naším partnerem, napište nám na zakaznik@dsicz.cz
- Problémy, nejasnosti, chyby systému přivítáme na mailové adrese admin@vzdy.cz    

Přejeme Vám příjemnou práci se systémem. Doufáme, že Vás nová verze potěšila.

Zříkáme se zodpovědnosti
Při přípravě této stránky jsme vyvinuli maximální úsilí, abychom Vám poskytli podle svých možností ty nejnovější, přesné a srozumitelné informace. Proto se mohou objevit neúmyslné chybné informace. DSI Czech do detailu popírá jakoukoliv zodpovědnost za typografické chyby, přesnost, kompletnost a aktuálnost informací, které jsou obsahem webových stránek společnosti.

Informace a data dostupné na serverech DSI Czech můžeme změnit bez upozornění. Služby, informace a data dostupné na webových stránkách DSI Czech jsou poskytované „tak jak jsou“ bez jakékoliv záruky.

Neneseme žádnou zodpovědnost ani neručíme za informace či materiály dostupné na odkazových stránkách třetích stran v odkazovaných stránkách.

Používáním webových stránek DSI Czech na sebe přebíráte veškerá rizika, která jsou spojená s užíváním těchto stránek, včetně rizik vztahujících se k Vašemu počítači, softwaru či poškození dat virusem, softwarem anebo jakýmkoli jiným souborem, který by mohl být přenesený nebo aktivovaný webovými stránkami DSI Czech nebo Vaším přístupem.

DSI Czech není v žádném případě zodpovědný za jakékoliv přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné či vedlejší škody, zahrnující bez omezení ztráty na výdělku či zisku, pocházející nebo spojené s použitím či zneužitím informací anebo chybějících informací na webových stránkách DSI Czech.

Podmínky použití
Pochopte prosím, že vzhledem k množství a nebezpečí, které internet přináší, jsme sestavili pár rámcových podmínek pro Vaši i naši ochranu a byli bychom rádi, kdybyste je dodržovali.

Autorská práva a ostatní ochranné opatření
Veškerý obsah našich webových stránek včetně textů, obrázků, grafiky, reprezentace, audio a video souborů je, pokud není výslovně uvedeno jinak, naším majetkem a neměl by být reprodukovaný, měněný, upravovaný, zneužitý či jinak využitý pro veřejnost či komerční účely bez našeho písemného souhlasu. Vezměte prosím na vědomí, že porušení našich autorských práv nebo jakýchkoli jiných ochranných práv může vést k občanskému či trestnému konání a bude použito proti Vám.